Oferty inwestycyjne

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2018

Wykonanie przeglądów przweodów kominowych i połączeń wentylacyjnych, spalinowych w budynku i kotłowni Centrum Kultury i świetlic wiejskich, okresowe czyszczenie przewodów kominowych.

Informacja do zapytania ofertowego nr 6/2016

Do dnia 04.11.2016r., do siedziby Centrum Kultury w Resku, nie wpłynęły żadne oferty do zapytania ofertowego nr 6/2016 .

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016

Zapytanie ofertowe cenowe dotyczy usługi wzmocnienia stropu wraz z przemurowniem ściany budynku Centrum Kultury w Resku.

INFORMACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2016

Do dnia 23.09.2016r., do siedziby Centrum Kultury w Resku, nie wpłynęły żadne oferty do zapytania ofertowego nr 4/2016 .

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 5/2016 z dnia 6.09.2016 r. na wykonanie przeglądu przewodów kominowych i połączeń wentylacyjnych, spalinowych w budynku i kotłowni Centrum Kultury.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/2016

Wykonanie przeglądu przewodów kominowych i połączeń wentylacyjnych, spalinowych w budynku i kotłowni Centrum Kultury.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2016

Zapytanie ofertowe cenowe dotyczy usługi wzmocnienia stropu wraz z przemurowniem ściany budynku Centrum Kultury w Resku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2016 Zapytanie ofertowe cenowe dotyczy usługi wzmocnienia stropu wraz z przemurowniem ściany budynku Centrum Kultury w Resku